Hoạt động trải nghiệm sáng tạo

Mô tả một hoạt động được thực hiện sáng tạo và hiệu quả, giúp học sinh phát hiện, hình thành kiến thức, vận dụng kiến thức đã học và áp dụng trong thực tế đời sống. Các hoạt động được thực hiện trong lớp học, ở trường, ở nhà hay tại bất kỳ địa điểm nào phù hợp.

Trải nghiệm trồng rau

31/03/201610641 0

Giao lưu văn nghệ tỉnh

31/03/20167991 0

Fetival English

31/03/20167301 0

Hội chợ tuổi thơ

31/03/20167211 0