Hội đồng tự quản

Các hoạt động tự quản và hoạt động của Hội đồng tự quản học sinh, hoạt động sử dụng công cụ hỗ trợ học tập trong lớp: Mô tả hoạt động tích cực, chủ động của Hội đồng tự quản với sự tham gia của mọi thành viên. Video thể hiện học sinh có thể đảm nhận vai trò tự quản trong các hoạt động giáo dục của lớp.

Sinh nhật tháng 1

01/04/201610531 0

Chúc mừng sinh nhật

31/03/201613971 0

hội đồng tự quản

31/03/20167271 0

TRƯỜNG HỌC MỚI.

31/03/20165651 0

Bầu cán bộ lớp

31/03/20164371 0