Hướng dẫn cấp Huyện thi vòng 2

Hướng dẫn các cán bộ và chuyên gia cấp Huyện đánh giá vòng 2 Cuộc thi Video về Mô hình trường học mới đợt 1 năm học 2015-2016

1. Tạo tài khoản cho chuyên gia trực thuộc Huyện:

 • Sau khi đăng nhập, admin Huyện sẽ được đưa đến trang đăng ký tài khoản cho chuyên gia
 • Mẫu form đăng ký như dưới đây

expert-form

 • Email kích hoạt (chứa Tên đăng nhập và Mật khẩu) sẽ tự động được gửi đến tài khoản được đăng ký. Tài khoản chuyên gia đó sẽ được phép đánh giá những Video trực thuộc Huyện lọt vào vòng 2

2. Nếu tài khoản chuyên gia trùng lặp với email/tài khoản đã được đăng ký từ vòng 1:

 • Cán bộ cấp Huyện truy cập vào danh sách thành viên trong bảng thông tin của mình.
 • Chọn tài khoản của người cần trở thành chuyên gia cấp Huyện, kéo xuống cuối trang và chọn ô “Xác nhận đây là tài khoản cho chuyên gia” và sau đó Cập nhật thành viên

expert-form3

3. Cách đánh giá Video Vòng 2:

  • Nhấp chuột vào tab Video Vòng 2 trên thanh Menu
  • Tại đây, tất cả video lọt vào vòng 2 sẽ hiện ra
  • Để xem Video thuộc Huyện bạn và bạn chỉ được phép đánh giá những Video này, nhấp chuột vào nút Video trực thuộc Huyện trong bộ lọc

expert-form1

  • Sau khi xem xong video, nhấp chuột vào ô Đánh Giá để cho điểm Video

expert-form2

4. Những điều cần lưu ý:

 • Ban giám khảo (các chuyên gia chấm điểm vòng 2) gồm:
  • Ban Tổ chức: Trưởng Ban là Trưởng phòng GD&ĐT, Phó Trưởng ban là 01 Phó Trưởng phòng GD&ĐT, 01 thư ký và ít nhất 02 thành viên do Trưởng Ban chỉ định.
  • Các thành viên (là giáo viên, cán bộ quản lý đã được công nhận có năng lực tốt trong hoạt động chuyên môn về mô hình VNEN; có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có khả năng nhận xét, đánh giá video về mô hình VNEN), do Ban Tổ chức cuộc thi chỉ định.
 • Số lượng chuyên gia mỗi Huyện được giới hạn không quá từ 8 đến 10 tài khoản.
 • Ban Giám khảo mỗi Huyện sẽ chấm điểm các video của Huyện mình và chọn ra 5 video có số điểm cao nhất để đi tiếp vào vòng thi cấp Tỉnh.
 • Thể lệ cuộc thi chỉ chấp thuận các video không vượt quá 10 phút.