Hướng dẫn cấp Tỉnh thi vòng 3

Hướng dẫn các cán bộ và chuyên gia cấp Tỉnh đánh giá vòng 3 Cuộc thi Video về Mô hình trường học mới đợt 1 năm học 2015-2016

1. Tạo tài khoản cho chuyên gia trực thuộc Tỉnh:

 • Sau khi đăng nhập, admin Tỉnh sẽ được đưa đến trang đăng ký tài khoản cho chuyên gia
 • Mẫu form đăng ký như dưới đây

expert-form-province

 • Email kích hoạt (chứa Tên đăng nhập và Mật khẩu) sẽ tự động được gửi đến tài khoản được đăng ký. Tài khoản chuyên gia đó sẽ được phép đánh giá những Video trực thuộc Tỉnh lọt vào vòng 3

2. Nếu email chuyên gia trùng lặp với email/tài khoản đã được đăng ký từ các vòng trước:

 • Quản trị viên cấp Tỉnh truy cập vào danh sách thành viên trong Bảng thông tin của mình.
 • Chọn tài khoản của người cần trở thành chuyên gia cấp Tỉnh, kéo xuống cuối trang và chọn ô “Xác nhận đây là tài khoản cho chuyên gia” và sau đó Cập nhật thành viên

expert-form3

3. Cách đánh giá Video Vòng 3:

  • Nhấp chuột vào tab Video Vòng 3 trên thanh Menu
  • Tại đây, tất cả video lọt vào vòng 3 sẽ hiện ra
  • Chuyên gia chỉ được đánh giá video trực thuộc tỉnh mình. Để xem  các video này, nhấp chuột vào nút Video trực thuộc Tỉnh trong bộ lọc

expert-form-province1

  • Sau khi xem xong video, nhấp chuột vào ô Đánh Giá để cho điểm Video

expert-form2

4. Những điều cần lưu ý:

 • Ban giám khảo (các chuyên gia chấm điểm vòng 3) gồm:
  • Ban Tổ chức: Bao gồm Trưởng Ban, Phó Trưởng ban thuộc Sở Giáo dục Đào tạo, 01 thư ký và ít nhất 02 thành viên do Trưởng Ban chỉ định.
  • Các thành viên (là giáo viên, cán bộ quản lý đã được công nhận có năng lực tốt trong hoạt động chuyên môn về mô hình VNEN; có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có khả năng nhận xét, đánh giá video về mô hình VNEN), do Ban Tổ chức cuộc thi chỉ định.
 • Số lượng chuyên gia mỗi Tỉnh được giới hạn từ 8 đến 10 tài khoản.
 • Ban Giám khảo mỗi Tỉnh sẽ chấm điểm các video của Tỉnh mình và chọn ra 5 video có số điểm cao nhất để đi tiếp vào vòng thi cấp Quốc Gia.
 • Thể lệ cuộc thi chỉ chấp thuận các video không vượt quá 10 phút.