TỔ CHỨC CUỘC THI

Điều 10: Đăng ký và tham gia dự thi

1. 1. Đăng ký dự thi

Cuộc thi Video về VNEN được tổ chức trên mạng, tại địa chỉ video.tieuhoc.moet.gov.vn. Việc cấp tài khoản cho từng cấp sẽ được thực hiện như sau:

 • Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp tài khoản cho 63 Sở GD&ĐT;
 • Sở GD&ĐT tạo tài khoản cho Phòng GD&ĐT, Phòng tạo tài khoản cho các trường trực thuộc. Mỗi Sở, mỗi Phòng, mỗi Trường chỉ có duy nhất một tài khoản;
 • Mỗi giáo viên sẽ có một tải khoản cá nhân trong trang web cuộc thi do Trường cung cấp. Giáo viên đăng nhập và khai báo những thông tin theo yêu cầu của trang web để kích hoạt.

2. Tải video lên trang web
Giáo viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân và tải video lên trang web.

Điều 11. Tiêu chí đánh giá video

1. Tiêu chí đánh giá

1.1. Về kỹ thuật video: Không có lỗi (âm thanh, hình ảnh rõ nét); có phụ đề … giúp người xem hiểu rõ video.

1.2. Về nội dung thể hiện: Theo từng chủ đề có nhiều hoạt động sáng tạo, những đổi mới tại địa phương, như : hoạt động dạy, hoạt động học; tổ chức lớp học; hoạt động đánh giá; hoạt động trải nghiệm và các hoạt động học tập và phát triển khác của học sinh, phù hợp với mô hình VNEN.

1.3. Về cảm xúc (hình thức thể hiện): Các hoạt động giới thiệu trong video diễn ra tự nhiên, học sinh vui vẻ, thân thiện, tích cực, hứng thú.

1.4 Về tác dụng của video với đồng nghiệp: Có thể học tập và vận dụng vào công việc giáo dục học sinh.

1.5. Về phát triển năng lực, phẩm chất học sinh: Học sinh thể hiện được trong video các phẩm chất, năng lực như: tự quản, tự phục vụ; giao tiếp, hợp tác; tự học, giải quyết vấn đề; thẩm mỹ; thể chất; sống yêu thương; tự chủ; trách nhiệm; tôn trọng giúp đỡ bạn.

2. Mức độ đánh giá

Hệ thống có 5 tiêu chí đánh giá được sử dụng cho xếp loại video. Mỗi tiêu chí được đánh giá ở 3 mức: 0 điểm (chưa đạt), 1 điểm (đạt) và 2 điểm (tốt), chi tiết các mức đánh giá sẽ được ghi rõ tại mỗi tiêu chí.

3. Kết quả đánh giá được tự động tính điểm và công bố trên hệ thống

Điều 12. Quy trình đánh giá

1. Cuộc thi cấp trường

 • Giáo viên tham gia đánh giá video sau khi video được đăng tải. Khuyến khích giáo viên xem và đánh giá video của giáo viên các trường khác trên toàn quốc.
 • Điểm của các video do giáo viên trong cùng một trường đánh giá sẽ được nhân hệ số 1; do giáo viên của trường khác trong cùng huyện đánh giá sẽ được nhân hệ số 1,1; do giáo viên của các trường khác huyện nhưng thuộc cùng tỉnh đánh giá sẽ được nhân hệ số 1,2; và do giáo viên của các trường thuộc tỉnh khác đánh giá sẽ được nhân hệ số 1,3. Điểm đánh giá của từng video sẽ là điểm bình quân có tính đến các hệ số nêu trên. Điểm đánh giá trung bình của từng video sẽ xuất hiện ở bên cạnh video đó.
 • Sau khi đóng kết quả đánh giá cấp trường, hệ thống sẽ dừng tiếp nhận đánh giá video. Thời gian đánh giá này sẽ được thông báo trên trang web của cuộc thi ít nhất là một tuần trước khi đóng kết quả đánh giá.
 • Điều kiện các video được đánh giá cuộc thi cấp huyện: 
  • Video được tham gia cuộc thi cấp huyện phải đạt ít nhất 50 người đánh giá, nếu dưới số lượng đó, video tự động bị loại.
  • Các video được tính theo điểm trung bình của các bình chọn và xếp theo thứ tự từ điểm cao xuống thấp, số lượng video được vào cuộc thi cấp huyện sẽ được lấy từ trên xuống, mỗi trường 5 video.

2. Vòng cấp huyện, cấp tỉnh

 • Ban Giám khảo cấp huyện, tỉnh sẽ có trách nhiệm đánh giá các video trong huyện, tỉnh mình.
 • Mỗi huyện, tỉnh chọn 5 video.
 • Hệ thống chấm điểm không thay đổi.

3. Cuộc thi cấp Trung ương

 • Lấy điểm trung bình từ 3 cấp của các video do tỉnh đề xuất, chọn ra 5 video điểm cao nhất trong mỗi chủ đề để đánh giá.
 • Các video được chọn ra để đánh giá sẽ được Ban Giám khảo cấp Trung ương chấm điểm.
 • Mỗi chủ đề chọn 03 video có điểm cao nhất để trao giải.

Điều 13. Kinh phí

Kinh phí tổ chức vòng thi các cấp tại địa phương được lấy từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và các nguồn hỗ trợ hợp pháp của các đơn vị.

Điều 14. Tổng kết và công bố kết quả cuộc thi

1. Kết quả cuộc thi được công bố tại buổi tổng kết cuộc thi và được gửi đến các đơn vị dự thi.

2. Báo cáo kết quả cuộc thi về cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp. Nội dung báo cáo gồm:

2.1. Chủ đề của Video về mô hình VNEN và người thực hiện;

2.2. Nội dung và đánh giá kết quả;

2.3. Danh sách khen thưởng cá nhân và đồng đội đạt giải của cuộc thi.

3. Giải thưởng chính:

Video được vào bình chọn của cấp nào sẽ do cấp đó khen thưởng và cấp giấy chứng nhận.

4. Hệ thống giải thưởng phụ do Ban Tổ chức trao bao gồm:

 • Giải thưởng cho giáo viên đăng nhiều video nhất;
 • Giải thưởng cho trường đăng nhiều video nhất;
 • Giải thưởng cho giáo viên tham gia đánh giá, bình chọn nhiều nhất;
 • Giải thưởng cho video có nhiều lượt đánh giá, bình chọn bởi các giáo viên ngoài trường nhất.

Thông tin về các giáo viên đạt giải được công bố trên trang web cuộc thi.

Điều 15. Sử dụng kết quả cuộc thi

 1. Kết quả cuộc thi sẽ là thông tin tham khảo cho bình chọn, giới thiệu giáo viên tại trường tiểu học đang dạy học theo Mô hình VNEN để Vụ Giáo dục Tiểu học vinh danh vào dịp tổng kết Dự án.
 2. Các video đoạt giải sẽ được sử dụng cho sinh hoạt chuyên môn của giáo viên đang dạy học theo Mô hình VNEN.
 3. Tất cả các video tham dự cuộc thi sẽ được Ban Tổ chức cấp Trung ương toàn quyền sử dụng cho các mục đích phù hợp./.