4 điểm / 1 đánh giá

Điểm vòng thi cấp Trung Ương: 4 điểm / 1 đánh giá


Đăng ngày 01/04/2016 bởi Nguyễn Thị Tâm - trường Trường Tiểu học Đông Ngàn , quận Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Lớp: 5

Môn học: Khác

Chuyên mục

Bình luận