6 điểm / 1 đánh giá

Điểm vòng thi cấp Trung Ương: 6 điểm / 1 đánh giá


Đăng ngày 30/03/2016 bởi Nguyễn Anh Sơn - trường Trường TH Sơn Tây, quận Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Lớp: 5

Môn học: Khác

Chuyên mục

Video dự thi VNEN

Bình luận