6 điểm / 1 đánh giá

Điểm vòng thi cấp Trung Ương: 6 điểm / 1 đánh giá


Đăng ngày 22/03/2016 bởi Nguyễn Thị Hồng - trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, quận Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Lớp: 2

Môn học: Tự nhiên xã hội

Chuyên mục

Một tiết học trải nghiệm thực tế ngoài giờ học chính khóa, giúp các em hình thành khả năng quan sát thực tế, cảm nhận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Nâng cao kỹ năng hoạt động nhóm…

Bình luận