8 điểm / 1 đánh giá

Điểm vòng thi cấp Trung Ương: 8 điểm / 1 đánh giá


Đăng ngày 29/03/2016 bởi Nguyễn Anh Sơn - trường Trường TH Sơn Tây, quận Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Lớp: 5

Môn học: Tiếng Việt

Chuyên mục

Video tham gia dự thi quay video mô hình trường học mới Việt Nam – VNEN

Bình luận