0 điểm / 0 đánh giá
Đăng ngày 25/03/2016 bởi đỗ văn phong - trường bg.bg.tantien, quận Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Lớp: 5

Môn học: Khác

Chuyên mục

Ngày 25/3/2016 Liên đội trường TH Tân Tiến tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo “ Ngày Hội sáng tạo” mới mục đích tạo sân chơi cho toàn thể học sinh, giáo viên và cộng đồng vận dụng sáng tạo những hiểu biết trong học tập vào thực hiện một số công việc cụ thể, thực tế. Tận dụng một số vật dụng phế liệu, phế thải rẻ tiền như (Bìa, lon bia, chai nhựa, giấy…) Để làm ra một số sản phẩm sáng tạo, đồ dùng học tập, trang trí lớp học theo mô hình trường học mới Vnen. Góp phần tích cực vào hình thành một số năng lực và phẩm chất theo Thông tư 30/2014/TT- BGDĐT. Và giáo dục bảo vệ môi trường “ Xanh- sạch- Đẹp”.

Có thêm hiểu biết về nghề truyền thống địa phương, giáo dục yêu lao động, biết cách làm một số sản phẩm gần gũi ở quê hương; thêm tự hào và yêu mến con người,quê hương Tân Tiến – TP Bắc Giang.

Bình luận